Aktuālie dati

Optima tirdzniecība, Seko aktualitātēm

VID amatpersonas konstatēja, ka ne visi ieņēmumi tiek uzrādīti un uzskaitīti grāmatvedības uzskaitē.

optima tirdzniecība

Dienas uzrādītā optima tirdzniecība starpība Nākamajā dienā reģistrēto pirkumu summa EKA ir Līdzīga situācija  ir konstatēta  arī citās dienās. Pārbaudot uzņēmuma realizācijas ieņēmumus par pusgadu, konstatēts, ka no preču realizācijas grāmatvedības reģistros netika uzrādīti realizācijas ieņēmumi pilnā apmērā.

Minētā uzņēmuma pārbaudē iegūtā informācija nodota nodokļu audita veikšanai, lai audita rezultātā konstatētu neaprēķinātos un nesamaksātos nodokļus, kavējuma naudu un soda naudu.

optima tirdzniecība

Saskaņā ar pašreizējiem aprēķiniem par pusgadu iespējamā nenomaksātā pievienotās vērtības nodokļa summa sastāda vairāk kā 16 tūkst. Saskaņā ar uzņēmuma iesniegtajiem darba devēju ziņojumiem uzņēmumā nodarbināti 22 darba ņēmēji ar vidējo darba samaksu EUR pirms nodokļu nomaksas.

Tehauto - KIA Stinger prezentācija Valmierā

Pārbaudē konstatēts, ka trijās nedēļās EKA kontrollentēs kopā ieņēmumi norādīti 22 Līdz ar to konstatēts, ka uzņēmums izmantojot EKA Optima CR LA veic darbības, kuru rezultātā netiek uzskaitīti visi ieņēmumi no preču realizācijas, un triju nedēļu laikā samazinājis ar nodokļiem apliekamo ienākumu par  19 Līdz ar to var secināt, ka optima tirdzniecība notikusi iejaukšanās EKA darbībā, lai samazinātu reģistrēto ieņēmumu summu.

Ja šāda optima tirdzniecība ieņēmumu samazināšanas metode tiek lietota regulāri, tad gada laikā neuzrādīto ieņēmumu summa pārsniedz EUR, no kuriem attiecīgi netiek nomaksāts ne pievienotās vērtības nodoklis, ne uzņēmumu ienākuma nodoklis. Tā kā uzņēmumam ir vairākas struktūrvienības, veikali, un, ja  šī ieņēmumu samazināšana  tiek veikta visos veikalos, tad neuzrādīto ieņēmumu apjoms var pieaugt vairākkārtīgi.

optima tirdzniecība

VID atgādina, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa Par šādu pārkāpumu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Minēto Ministru kabineta noteikumu mērķis ir mazināt ēnu ekonomiku, ierobežojot negodprātīgu nodokļu maksātāju iespēju veikt krāpnieciskus darījumus, ierobežojot nelegālu naudas plūsmu parādīšanos, kas savukārt cieši saistīts ar aplokšņu algām, kā arī veicināt godīgas uzņēmējdarbības vides attīstību.

optima tirdzniecība

Informācija presei.