Valdības dokumenti un oficiāli pakalpojumi

Tirdzniecība nav paredzēta visiem

Pašvaldībām lielāka teikšana par ielas tirdzniecību un tirgiem Ielu tirdzniecībā un tirgos pašvaldībām turpmāk būs lielāka teikšana.

tirdzniecība nav paredzēta visiem iespēju tirdzniecības rentabilitāte

Šo MK noteikumu tapšanas vēsture ir gana sarežģīta un gara. Pērnā gada Jau pēc pāris dienām Ministru prezidents nosūtīja EM vēstuli, kurā lūdza steidzami sagatavot un iesniegt valdībā šādu noteikumu projektu.

Protams, nav tā, ka saimnieciskā darbība tirgos un gadatirgos, un ielu tirdzniecībā norisinātos bez uzraudzības.

To saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu pašlaik regulē divi MK noteikumi: Turklāt Ministru kabineta iekārtas likuma Dokuments top ilgāk par gadu Taču, kaut arī jau Maija sākumā Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija nosūtīja vēstuli Valdim Dombrovskim, aicinot valdību steidzami noteikt kārtību izbraukuma tirdzniecībai gadatirgos.

tirdzniecība nav paredzēta visiem veidi, kā nopelnīt naudu par bināro opciju video

Gadatirgi bagātina izklaides un kultūras pasākumu klāstu un spodrina Latvijas tēlu ārvalstu viesu acīs. Kāpēc MK noteikumi tik vēlu nonāca līdz apstiprināšanai?

Pirmkārt, šis normatīvais akts balstīts uz Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, bet tajā šāds tirdzniecības organizēšanas deleģējums pašvaldībām nebija paredzēts, un vispirms vajadzēja ieviest grozījumus tiešsaistes ienākumi, kas kursos likumā. Mēs visā tajā birokrātijā vienkārši esam apmaldījušies, patiešām tas ir birokrātijas kalngals!

tirdzniecība nav paredzēta visiem pelnīt naudu protams viegli

Otrkārt, ļoti sarežģīti norisinājās saskaņošana par šā pienākuma nodošanu pašvaldībām, jo vairākas ministrijas neuzskatīja par pieņemamu, ka pašvaldībām tirdzniecība nav paredzēta visiem dotas tiesības kaut ko šajā jomā noteikt. Tagad izstrādāts kompromisa variants, pret ko mēs neiebildīsim, kaut gan dažas nostādnes mums šķiet nepareizas.

tirdzniecība nav paredzēta visiem kā nopelnīt naudu internetā, kā to maksā

Bet kopumā jāsaka liels paldies Ekonomikas ministrijai par to, ka tā ieklausījās mūsu priekšlikumos. Ko dos jaunie noteikumi EM uzsver, ka jaunā kārtība tirdzniecības organizēšanai būtiski atvieglos šobrīd spēkā esošos tirdzniecības nosacījumus publiskās vietās, tādējādi samazinot administratīvo slogu komersantiem un sekmējot konkurences veidošanos, kas savukārt sekmēs komersantu izmaksu un preču cenu samazināšanos.

 • KG piegādes, apmaksas un nomas vispārējie noteikumi Piegādes un apmaksas vispārējie noteikumi Darbības sfēra Vispārējie piegādes un apmaksas noteikumi tiek piemēroti tikai likumīgiem darījumiem ar komercuzņēmumiem.
 • Lai aizsargātu lietotājus no izmantošanas mēģinājumiem, mēs ierobežojam savu sadarbību reklamēšanā ar noteiktu veidu uzņēmumiem pat tad, ja konkrētie uzņēmumi nodrošina atbilstību citām mūsu politikām.
 • Citu veidu uzņēmējdarbība ar ierobežojumiem - Google Ads politika Palīdzība

Ievērojami tiks atvieglota procedūra pašvaldības atļaujas saņemšanai preču pārdošanai ielu tirdzniecībā, gadatirgū un izbraukuma tirdzniecības vietās: vairs nebūs nepieciešams saņemt saskaņojumu no Pārtikas un veterinārā dienesta u. Vienlaikus ir radīta iespēja privātpersonai iekārtot ielu tirdzniecības vietu uz privātīpašumā esošas zemes publiskā vietā, kā arī realizēt preces šajā vietā saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību.

Tirdzniecības standarta noteikumi

Piemēram, saskaņā ar šobrīd spēkā esošo regulējumu gadatirgus vienā vietā var notikt ne vairāk kā astoņas reizes gadā, tomēr šo tirdzniecības platformu vēlas izmantot arvien vairāk interesentu, un sabiedrībā ir kļuvušas aktuālas tādas iniciatīvas kā zemnieku tirdziņi u.

Šajā tirdzniecība nav paredzēta visiem nosacījums, ka gadatirgus vienā vietā var tikt organizēts ne vairāk kā astoņas reizes gadā, kļūst par ierobežojošu faktoru. Tas pats ir attiecināms uz izbraukuma tirdzniecības tiesisko regulējumu, kur šobrīd ir noteikts, ka izbraukuma tirdzniecība vienā vietā nedrīkst pārsniegt 60 dienas gadā. Turklāt praksē izbraukuma tirdzniecība bieži vien tiek organizēta slēgtos pasākumos, kur pašvaldībai nemaz nav iespējas nodrošināt atļaujās minēto nosacījumu izpildes kontroli.

 1. Vai personas reģistrācija valsts publiskā reģistrā  ir uzskatāma par pietiekamu garantiju, ka reģistrējot veikta pārbaude par personas neesamību sankciju sarakstā?
 2. Sēklu un šķirņu aprites likums
 3. Ienesīga tirdzniecība ar turbo opcijām
 4. Bināro opciju tirdzniecības noslēpumi un stratēģijas
 5. Stratēģijas 60 sekunžu iespējām
 6. Pelnīt naudu internetā
 7. Kā noteikt opciju līmeņus

Izvērtējot šos un vēl daudzus citus apsvērumus, MK noteikumu projekta izstrādes darba grupā nolēma, ka tirdzniecībai publiskā vietā nepieciešams izstrādāt vienotu tirdzniecības organizēšanas kārtības tiesisko regulējumu un vienotas prasības tirdzniecības saskaņošanai ar pašvaldību un atļaujas saņemšanai.

Tāpat jānorāda, ka arī pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu autoveikalu darbībai būs piemērojams ielu tirdzniecības tiesiskais regulējums. Tirdzniecības dalībnieku pienākumi Kā paredz jaunie noteikumi, tirdzniecības dalībnieka pienākumi savukārt ir nodrošināt, lai attiecīgajā tirdzniecības vietā atrastos dokumenti vai to kopijas atbilstoši saimniecisko darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Preču izcelsme

Tirdzniecības dalībniekiem, izņemot šo noteikumu 7. Pirms pārtikas preču pārdošanas tirdzniecības dalībnieks veic pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, kas nodrošina tā tiesības iesaistīties pārtikas apritē, un tirdzniecības laikā ievēro pārtikas apritei noteiktās prasības.

 • Lūdzu, vai vēl būtu kādi jautājumi ziņotājam?
 • Sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju reģistrācija 1  Persona iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam iesniegumu reģistrācijai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, ja tā nodarbojas ar sertificētu sēklu sēklaudzēšanu un tirdzniecību vai ar sēklu sagatavošanu vai saiņošanu.
 • Pašvaldībām lielāka teikšana par ielas tirdzniecību un tirgiem - LV portāls

Lai kļūtu par likumīgu ielu tirdzniecības dalībnieku, fiziskai vai juridiskai personai obligāti jāsaņem pašvaldības atļauja tai jāatrodas tirdzniecības vietā. Ja tās nav, tad tirgošanās netiks uzskatīta par likumīgu: tā būs tirdzniecība neatļautā vietā.

Taču, ja ielu tirdzniecības pasākumu, piemēram, gadatirgu, rīko juridiska vai fiziska persona, kura tam ir saņēmusi pašvaldības atļauju, tirdzniecības dalībniekiem atsevišķas atļaujas vairs nav nepieciešamas.

Saskaņā ar MK noteikumiem, ielu tirdzniecība ir atļauta tikai tajās vietās, kuras šim nolūkam iekārtojusi vai iekārtošanu saskaņojusi attiecīgā pašvaldība.

Starp citu, pašvaldībai ir jānodrošina, ka tās īpašumā vai valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā pirmtiesības tirdzniecības vietu izmantošanā tiek piešķirtas tirdzniecības dalībniekam, kuram nav jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam un kurš pārdod pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, ogas, augļus utt.

Sīkajiem ražotājiem, kas nav reģistrēti kā saimnieciskās darbības veicēji 7. Salmiņš uzskata, ka gan ielu tirdzniecībā, gan tirgū nepieciešamie saskaņojumi ir piemēroti tirgotājiem, kuri ar šo biznesu nodarbojas pastāvīgi. Pašvaldībām vajadzētu atļaut ar saistošiem noteikumiem diferencēt tirgotāju grupas, jo vienotā norma dažos MK noteikumu punktos rada atkal papildu birokrātijas šķēršļus.

Citu veidu uzņēmējdarbība ar ierobežojumiem

Piemēram, pašvaldībām varēja atļaut noteikt, kādai ir jābūt tirdzniecības atļaujai un ka sīkajiem tirgotājiem kvīts par nodevas samaksu vienlaikus ir arī tirdzniecības atļauja. Tagad mazajiem tirgotājiem nav nekādu privilēģiju, visi ir vienādi. Arī prasības tirgus darbībai ir unificētas, taču starpība, piemēram, starp tirgu Rīgā un kādā mazpilsētā ir ļoti liela.

Tostarp nepieciešama arī saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai MK noteikumu 7. Taču fiziskajām personām, kurām saimnieciskā darbība nav jāreģistrē un kuras pārdod pašražotu produkciju, saskaņā ar MK noteikumiem pašvaldība šo noteikumu atļaujas izsniegšanu drīkst atteikt, ja tirdzniecība vienlaikus paredzēta vairākās attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās.

Pašvaldībām lielāka teikšana par ielas tirdzniecību un tirgiem

Pašvaldībai tirdzniecības pieteikumi jāizskata ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā un vai nu jāizsniedz atļauja, vai pieteikuma iesniedzējs rakstiski jāinformē par atteikumu. Pašvaldība ir tiesīga anulēt atļauju, ja tā atklājusi, ka, piemēram, sniegtas nepatiesas ziņas, patvaļīgi mainīta tirdzniecības vieta vai preču sortiments. Kad pašvaldība tirdzniecības vietu var liegt Pašvaldība ir tiesīga neatļaut ielu tirdzniecību, ja paredzētā tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta: atrodas teritorijā, kurai ir vēsturiskas apbūves raksturs un tā neiekļaujas vēsturiskajā vidē; pēc pašvaldības pieprasījuma nav veikts šīs vietas izvietojuma un estētiskā noformējuma saskaņojums ar būvvaldi; varētu traucēt gājēju plūsmu un satiksmi; varētu bojāt pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo zaļo zonu un apstādījumus; nav saskaņota ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kas ir privātpersona, vai valsts tirdzniecība nav paredzēta visiem esošā nekustamā īpašuma valdītāju izņemot, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos un tirdzniecība tiks veikta iepriekš minētajā nekustamajā īpašumā; līdzšinējā tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora darbībā gada laikā atkārtoti konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi.

tirdzniecība nav paredzēta visiem pārskati par abi robotu binārām opcijām

Šos detalizētos nosacījumus A. Bet uz šā pamata pašvaldības var darīt gan tā, gan citādi. Kas izmērīs, piemēram, gājēju plūsmu?

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Vienam var neatļaut tirgoties, citam — atļaut. Ar šo reglamentāciju paveram ceļu korupcijai. Pašvaldības ar saistošajiem noteikumiem varētu noteikt, kur drīkst tirgoties un kur nedrīkst, bet tagad to var izmantot gluži pretēji.

Tirdzniecība tirgos ir atļauta tikai tirdzniecības vietās, kas norādītas tirgus plānā. Līdz ar jauno MK noteikumu pieņemšanu spēku zaudēs Ministru kabineta Izlasi par iespējām to izmantot!

tirdzniecība nav paredzēta visiem kā legāli un ātri nopelnīt naudu

Labs saturs.