Jums nekur nav jādodas – pārvaldiet finanses internetā

Tirdzniecības ziņu plūsma

tirdzniecības ziņu plūsma

Vienlaikus tirgotājiem jānodrošina sociālās distancēšanās pasākumi pie tirdzniecības vietas ieejas, novēršot cilvēku drūzmēšanos un nodrošinot divu metru distanci starp apmeklētājiem. EM arī aicina tirgotājus iespēju robežās rūpēties, lai pircējiem būtu iespējams ievērot divu metru distanci arī tirdzniecības vietai piegulošajās teritorijās, piemēram, autostāvvietās.

tirdzniecības ziņu plūsma

Jau ziņots, ka otrdien simon vine options pārskati spēkā EM izstrādātās sociālās distancēšanās prasības sabiedriskās ēdināšanas vietās. Ar EM rīkojumu noteikts, ka turpmāk sabiedriskās ēdināšanas vietā jānodrošina divu metru distance starp galdiņiem, pie viena galdiņa nevar atrasties tirdzniecības ziņu plūsma par diviem apmeklētājiem, ja tie nevar apliecināt, ka ir vienas ģimenes locekļi.

tirdzniecības ziņu plūsma

Tāpat sabiedriskās ēdināšanas vietā kases un apkalpošanas zonā jāievēro divu metru distance no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja ar norobežojošām zīmēm. Maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits ēdināšanas zālē — viens apmeklētājs uz vismaz četriem kvadrātmetriem no kopējās ēdināšanas zāles platības.

Covid-19 ierobežojumi tirdzniecībā. Intervija ar Henriku Danusēviču

Ēdinātājiem arī jānodrošina iespēja iegādāties ēdienus līdzņemšanai. Arī apmeklētāju informēšanai sabiedriskās ēdināšanas vietās jābūt nodrošinātiem vairākiem pasākumiem, proti, pie ieejas jābūt izvietotam aicinājumam apmeklētājam neapmeklēt sabiedriskās ēdināšanas vietu, ja tam ir parādījušās elpceļu infekcijas pazīmes.

Tāpat jāinformē apmeklētāji par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties sabiedriskās ēdināšanas telpās.

tirdzniecības ziņu plūsma

Apmeklētājiem redzamās vietās — vismaz pie kases un ieejas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā — jābūt izvietotām skaidri salasāmām norādēm būt sociāli atbildīgiem un, atrodoties sabiedriskās ēdināšanas vietā, ievērot divu metru distanci no apkārtējiem apmeklētājiem. Sabiedriskās ēdināšanas vietās reizi 15 minūtēs jāatskaņo paziņojums latviešu valodā, aicinot lieki neuzkavēties sabiedriskās ēdināšanas telpās un sekot izvietotajiem norādījumiem par distances ievērošanu. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs paziņojuma atskaņošanai papildus var izvēlēties citas svešvalodas.

tirdzniecības ziņu plūsma

Vienlaikus EM aicina sabiedrisko ēdināšanas tirdzniecības ziņu plūsma īpašniekus un vadītājus iespēju robežās īstenot arī citus pasākumus cilvēku plūsmas ierobežošanai, kas veicinātu Veselības ministrijas rekomendāciju ievērošanu attiecībā uz Covid vīrusa izplatības ierobežošanu. Tāpat ministrija aicina īstenot pasākumus darbinieku maksimālai aizsardzībai.

Savukārt sabiedriskās ēdināšanas vietu apmeklētāji aicināti neapmeklēt sabiedriskās ēdināšanas vietas, ja parādījušās elpceļu infekcijas pazīmes, bet, apmeklējot sabiedriskās ēdināšanas vietas, jāievēro visas uzņēmumu izvietotās norādes.

tirdzniecības ziņu plūsma

Saistītie raksti.