Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks (960 st.)

Praktiskās mācības tirdzniecībā.

kāpņu opcijas stratēģijas

Skolas absolventi būs sagatavoti darbam reklāmas aģentūrās, ražošanas uzņēmumu mārketinga un produkcijas realizācijas nodaļās, varēs ieņemt reklāmas projektu vadītāja praktiskās mācības tirdzniecībā, nodarboties ar klientu piesaistīšanu reklāmas projektiem, patstāvīgi plānot reklāmas programmas, prezentēt izstrādātos projektus, uzsākt individuālo komercdarbību.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Latviešu valoda un literatūra, angļu, vācu un krievu valoda, matemātika, informātika, dabaszinības, ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, sports.

Profesionālie mācību priekšmeti: Vizuālās reklāmas pamati, reklāmas komunikācija, reklāmas darba organizācija un izmaksas, reklāmas ētika un likumdošana, tirgzinības, grāmatvedība, lietišķā matemātika, biroja mācība, statistika, komercdarbības pamati, tiesību pamati, preču raksturojums, lietvedība, lietišķā saskarsme, kultūras vēsture, kā arī praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse.

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Skola absolventi spēj veikt tirgus izpēti un veidot lietišķas attiecības, sagrupēt klientus pēc dažādiem rādītājiem, pārzināt reklāmas psiholoģisko ietekmi un izvēlēties atbilstošu reklāmas noformējumu, strādāt ar grafiskajām datorprogrammām, plānot un organizēt projektu darbu, orientēties reklāmas kanālos un izvēlēties vispiemērotāko klientiem, pārzināt normatīvos aktus reklāmas jomā un savlaicīgi novērtēt iespējamos šķēršļus un draudus, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt uzņēmuma darbību.

Nodarbinātības apraksts: Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks var tikt nodarbināts plašas saziņas, informatīvajos un interaktīvās saziņas līdzekļos prese, televīzija, radio, katalogi, internets, uzziņasreklāmas aģentūrās un uzņēmumu mārketinga nodaļās ar aktīvu reklāmas politiku.

vietne, kas pārbauda binārās opcijas

Iespēja strādāt šādos amatos: Reklāmas projektu vadītājs vai asistents, reklāmas aģents meklē klientus, rēķina un noformē izmaksas, slēdz līgumustirdzniecības zāles noformētājs, reklāmas bukletu veidotājs, reklāmas speciālists, biroja administrators, grāmatvedības darbinieks. Programmas mājaslapa.

cik maksā opcijas iegāde