Krājkonts - AS "PNB BANKA"

Minimālā depozīta iespēja, Depozītu un kredītu iespēja www.privatbank.lv !

Saturs

  minimālā depozīta iespēja

  Maksātnespējas administrācija Karīna Kravale, Juridiskā departamenta juriskonsulte Depozīta minimālā depozīta iespēja kā viens no priekšnoteikumiem fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanai veicina tādu maksātnespējas procesu uzsākšanu, kuros ir iespējams īstenot maksātnespējas procesa mērķi - apmierināt kreditoru prasījumus. Atbilstoši Maksātnespējas likuma Fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīts izmantojams, lai segtu šajā likumā noteikto administratora atlīdzību.

  minimālā depozīta iespēja

  Proti, saskaņā ar Maksātnespējas likuma No minētā izriet, ka fiziskās personas maksātnespējas depozīts ir vienreizēja iemaksa divu minimālo mēnešalgu apmērā Maksātnespējas administrācijas speciāli izveidotajā kontā. Maksātnespējas administrācijas ieskatā, iespēja fiziskajai personai iemaksāt depozītu, sadalot maksājumu pa daļām, nonāktu pretrunā ar depozīta mērķi - veicināt tādu maksātnespējas procesu uzsākšanu, kuros ir iespējams īstenot maksātnespējas procesa mērķi - apmierināt kreditoru prasījumus.

  Uzsveram, ka fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīts ir viens no priekšnoteikumiem fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanai, tādējādi nav iespējama situācija, ka depozītu iemaksā pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas.

  Papildus norādām, ka saskaņā ar Ministru kabineta No minētā secināms, ka vienreizējo atlīdzību divu minimālo mēnešalgu apmērā — depozītu administratoram izmaksā Maksātnespējas administrācija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, nevis pats parādnieks.

  minimālā depozīta iespēja

  Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.