Ar ko izceļas dedzināta koksne?

Pēcdedzināšanas iespējas

pēcdedzināšanas iespējas

Latviju mīlēt mums palīdz varenie ozoli, jo viņi ir mūsu simboli, viņi ir mūsu iedvesmas un spēka devēji — mūsu spēkozoli! Lielie ozoli pušķo Latviju. Latviešu savpatnība ir lielā koku mīlestība.

Learn the Flat Herringbone Stitch - A Beginner Beading Tutorial by Aura Crystals

Šī mīlestība jau no seniem laikiem saudzē simtgadīgos ozolus, kuri Latvijā ir simtreiz vairāk nekā citviet Eiropā. Apbrīnojama ir ozolu izturība.

pēcdedzināšanas iespējas

Ir desmitiem tādu veco ozolu, kuru dobumus necilvēki ir vairāk kārt dedzinājuši, tāpēc no stumbra pāri palikusi tikai puse, vai vēl mazāka daļa.

Kā milzīga melni apogļojusies sile ozola stumbra sloksne sniedzas pret debesīm, bet ozols zaļo un nekrīt. Dažreiz ozolam pēc dedzināšanas pāri pēcdedzināšanas iespējas tikai viens zars, bet saknes to baro. Pēcdedzināšanas iespējas izsenis ir bijis spēka un izturības simbols: Trim kārtām zelta josta Ne tur līda svina lode, Ne tērauda zobentiņš.

Daudzas latvju sētas ir zudušas vai nolīdzinātas ar zemi, bet sirmie dižozoli, kā dzīvi neskartās dabas un laikmeta pieminekļi ar stiprām saknēm kā enkura tauvām turas tajās vietās un apliecina Dzimteni: rāda senču mājvietas vai pieguļnieku vietas, vai iezīmē robežu punktus.

pēcdedzināšanas iespējas

Latvija ir dižkoku brīnumzeme! Šie jaunie noteikumi dod mums iespēju aizsrgāt daudz lielāku skaitu mūsu dižkoku. Izmantosim to, mērisim, kopsim, aizsargāsim un mīlēsim savus dižkokus!

Piesārņojošas emisijas no lielām sadedzināšanas iekārtām Eiropas Savienība ES nosaka ierobežojumus piesārņojošo vielu emisijām no lielām sadedzināšanas iekārtām.

Latvijā dižozolu skaits ir simts reižu lielāks nekā Lietuvā un Igaunijā, un daudzas reizes lielāks arī kā pēcdedzināšanas iespējas Eiropas valstīs.

Ar šo Latvija lepojas pasaules valstu vidū.

pēcdedzināšanas iespējas