Uzmanības fokusā: Holšteinas sarkanraibā šķirne

Variantu šķirnes

Saturs

  Īslandes zirga krēpēm pēc šķirnes standartiem ir jābūt biezām un garām. Jēdziens "šķirne" tiek lietots, lai apzīmētu cilvēku selekcionētu grupu, kas var būt gan mājdzīvniekigan kultūraugi. Mājdzīvnieku šķirnei ir līdzīgs izskats, fiziskās īpašības un raksturs, šīs kopīgās īpašības izceļ grupu starp pārējiem tās pašas sugas vai pasugas dzīvniekiem.

  Ja vienas un tās pašas šķirnes dzīvniekus savstarpēji krusto, to pēcnācēji manto noteiktas un zināmas īpašības, to fiziskais izskats un raksturs ir noteikts un paredzams.

  Lai arī aiz loka varbūt vēl ir sniegs un aukstums, lauksaimnieki jau ir cītīgi pastrādājuši, meklējot iespējas iegādāties sēklas pavasara sējai vai gatavojuši tās no saviem pērnās ražas krājumiem. Tas ir process, kas katru gadu atkārtojas un kas patiesībā piešķir lauksaimnieka dzīvei īpašas sajūtas un burvību — katru gadu sākt no jauna Kā izvēlēties, ko sēt?

  Ja savstarpēji sakrusto dažādu šķirņu dzīvniekus, tad tādus dzīvniekus sauc par jaukteņiem, un to izskats un raksturs var iedzimt vai nu vienā, vai otrā šķirnē, vai iemantot kādas jauktas īpašības, tas iepriekš nav paredzams. Jauktu šķirņu augus mēdz saukt par hibrīdiem [1]. Par hibrīdiem sauc arī jauktus dzīvniekus, gadījumos, ja tiek sajauktas dažādas sugas, piemēram, zirgs ar ēzeli.

  variantu šķirnes

  Cilvēkikas veido kādu šķirni, izstrādā īpašību kopumu, ko vēlas izveidot, nostiprināt vai attīstīt. No kopējās grupas vaislai selekcionē variantu šķirnes dzīvniekus, kuriem piemīt izvēlētās īpašības.

  variantu šķirnes

  Katrai šķirnei ir variantu šķirnes un noteikti standarti, pēc kuriem tiek atlasīti atbilstošie vaislas dzīvnieki. Jo šķirne ir vecāka un "tīrāka", jo raksturīgās īpašības ir izteiktākas un vienotākas visai grupai, tās ir ģenētiski noteiktas. Šķirnes parasti variē starp dažādām valstīm un tautām.

  variantu šķirnes

  Šķirnes, kas raksturīgas tikai kādam konkrētam reģionam, sauc par vietējām šķirnēm.