No jaunā gada Latvijā minimālā alga būs 500 eiro

Reālais minimālais ienākums internetā, Sociāli mazaizsargāto statusi reālu naudu nenodrošina

  1. Vācijā darba devējs var maksāt 33,5 reizes lielāku algu, jo Vācijas strādnieka darbs ir daudz ražīgāks.
  2. Kur students var ātri nopelnīt naudu
  3. Bināro opciju pieteikšanās

No slimības palīdzības pabalsta neieturēs nodokļus Trūcīgā un maznodrošinātā statuss ir jēdzieni, kas bieži tiek minēti ziņās, tostarp par sociālo palīdzību iedzīvotājiem.

Taču daudziem joprojām nav skaidrs, kāda ir abu statusu atšķirība vienam no otra un no garantētā minimālā ienākuma saņēmējiem. Un galvenais — kāds no šāda veida statusa iegūšanas reālais minimālais ienākums internetā ir reālais labums? Garantētais minimālais ienākums GMItrūcīgā un maznodrošinātā statusi, pārtikas grozs un nabadzības līnijas — šos jēdzienus nākas dzirdēt vai ik dienu.

Taču, ko šie skanīgie nosaukumi nozīmē, skaidrs ir tikai retajam. Vēl šaurākam cilvēku lokam ir zināma to savstarpējā saikne. Par dažu rādītāju un statusu savstarpējo saistību un vienotiem nosaukumiem nespēj vienoties pat valsts un pašvaldību iestādes. Šim pabalstam pašvaldības Vēl pērn GMI bija 27 latu apmērā, taču decembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumu grozījumi, kas paredz šā brīža GMI līmeni personai — 37 latus reālais minimālais ienākums internetā.

Pašvaldība, kurā persona ir reālais minimālais ienākums internetā savu dzīvesvietu, ir tiesīga izveidot platformu binārām opcijām citu GMI līmeni, bet reālais minimālais ienākums internetā zemāku par 37 latiem. Pavasare norāda, ka vairākas pašvaldības to ir izmantojušas, piemēram, Rīgā pensionāriem un personām ar invaliditāti GMI līmenis noteikts 90 lati mēnesī, kas dod iespēju piešķirt sociālo palīdzību arī ģimenēm, kurās ir ne tikai bezdarbnieks, bet arī pensionārs vai persona ar invaliditāti.

Taču kopumā situācija liecina, ka GMI pabalsta pieaugums ir radījis papildu finansiālo slogu pašvaldībām. Februāra sākumā Latvijas Pašvaldību savienība Ministru kabinetam un Saeimai pieprasīja paredzēt valsts budžetā līdzekļus to pašvaldību atbalstam, kurās budžeta līdzekļu trūkuma dēļ nav iespējams iedzīvotājiem izmaksāt obligātos pabalstus — GMI un dzīvokļa pabalstu.

Minimālā alga tiks palielināta no 430 eiro līdz 500 eiro

Labklājības ministrijas LM speciāliste skaidro, ka pie Ministru kabineta noteiktā zemā GMI līmeņa GMI pabalstu maksā tiem, kuriem nav nekādu ienākumu, piemēram, bezpajumtniekiem, atbrīvotajiem no ieslodzījuma vietām — cilvēkiem, kas nekur nestrādā un negūst citus ienākumus. Nākamā pakāpe ir personas vai ģimenes, kurām piešķirts trūcīgas personas vai ģimenes statuss.

Taču jāteic, ka priekšnoteikums GMI pabalsta saņemšanai ir trūcīgas ģimenes personas statusa iegūšana, skaidro M. Persona tiek atzīta par trūcīgu, ja tās ienākumi mēnesī pensija, stipendija u. Piemēram, ja divu bērnu ģimenē darbs par minimālo algu ir tikai vienam no vecākiem un papildu ienākumi ir tikai ģimenes valsts atbalsts tā dēvētā bērnu naudavisticamāk, ģimenei pienākas trūcīgās ģimenes statuss. Turklāt jāņem vērā, ka saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā jau no Taču M.

Pašvaldība trūcīgam cilvēkam vai ģimenei var piešķirt GMI un dzīvokļa pabalstu, iespējams, vēl citus pabalstus — veselībai un citām vajadzībām.

Vēl viens solis pretī trūcīgajiem iedzīvotājiem ir no šā gada 1.

dienas beigu opcijas stratēģija

Taču kopumā jāuzsver, ka saistībā ar trūcīgā statusu minētie 90 lati ir tikai slieksnis trūcīgā statusa iegūšanai, nevis nauda, ko cilvēks tad var saņemt. Trūcīgs — arī ar parādsaistībām Pēc Labklājības ministrijas iepriekš veiktajām aplēsēm, Latvijā atbilstība trūcīgā statusam varētu tikt noteikta aptuveni tūkstošiem cilvēku. Taču, ņemot vērā vispārējo sociāli ekonomisko situāciju un iedzīvotāju informētības pieaugumu par savām tiesībām, šis skaitlis varētu pieaugt.

Šā gada 3. Labklājības ministrija norāda, ka tas ekonomiskās lejupslīdes apstākļos palīdzēs plašākam cilvēku lokam ar zemiem ienākumiem.

ienesīgākais ienākums internetā

No Līdz šim cilvēku vai ģimeni nevarēja atzīt par trūcīgu, ja tai bija parādsaistības. Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu papildināti, nosakot, ka par parādsaistībām nav uzskatāmi studiju un studējošo kredīti, kredīti mājokļa pielāgošanai invalīdiem, kā arī parāds par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas izdevumiem un komunālajiem pakalpojumiem, parāds par pacienta bināro opciju indikatori un sistēmas vai pacienta līdzmaksājumu, saņemot no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.

Pašvaldība turpmāk varēs noteikt arī citus labvēlīgākus nosacījumus attiecībā uz citiem parādsaistību veidiem, piemēram, kredītu par mājokli.

ir izdevīgi tirgot bināros opcijas

Taču jāņem vērā, ka katrai vietējai pašvaldībai jāizstrādā saistošie noteikumi, nosakot kritērijus un nosacījumus, ko jāpieņem pašvaldības domei. Turpmāk pašvaldība, nosakot trūcīgā statusu, varēs neņemt vērā arī cilvēka uzkrātos līdzekļus, kas ir mazāki par valstī noteikto minimālo darba algu — lati. Tāpat tā vērtēs tikai ģimenes locekļu ienākumus un materiālo stāvokli, papildus neizvērtējot atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus, skaidro LM Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilona Jurševska.

Sociāli mazaizsargāto statusi reālu naudu nenodrošina

Tiks samazināts arī administratīvais slogs, pieprasot trūcīgā statusa noteikšanu. Turpmāk iesniegumu varēs parakstīt pieprasītājs un viņa pilngadīgie ģimenes locekļi, bet deklarāciju varēs sagatavot elektroniski, un to parakstīs tikai trūcīgā statusa pieprasītājs. Maznodrošinātais — arī tikai statuss Par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības noteikto līmeni, tas nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni.

Taču arī maznodrošinātā statusam nav piesaistīts kāds noteikts pabalsts, kas tā ieguvējam pienāktos. Pavasare skaidro, ka labums no šāda statusa iegūšanas var būt pašvaldības noteiktā sociālā palīdzība vai pakalpojumu kompensācija. Neskaidrs definējums M. Ir dažādi rādītāji: GMI, trūcīgā statuss, maznodrošinātā statuss, iztikas minimums, pārtikas grozs, minimālā alga.

No jaunā gada Latvijā minimālā alga būs 500 eiro

Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes dati liecina, ka šā gada janvārī iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam bija Ls ,41 mēnesī, no kuriem pārtikas precēm bija atvēlēti Ls 52,74, nepārtikas precēm — Ls 59,90, pakalpojumiem — Ls 55,06 un pārējiem maksājumiem — 6,71 lati.

Salīdzinājumam — Savukārt minimālā alga, kā zināms, šogad ir latu. Uz jautājumu, kāpēc šo dažādo rādītāju un statusu ir tik daudz un bez ciešas savstarpējās sasaistes, īsti skaidru atbilžu nav. Pavasare vien norāda, ka visus tos nav izveidojusi LM. Piemēram, iztikas minimumu aprēķina Centrālā statistikas pārvalde CSP pēc Ekonomikas ministrijas pakļautībā ir Centrālā statistikas pārvalde.

Taču priekšlikums tālāk netika virzīts, jo atkal netika panākta vienošanās ministriju un citu iesaistīto institūciju starpā. Tā joprojām CSP strādā pēc Lai viestu skaidrību šajos rādītājos, speciāliste norāda, ka iztikas minimuma patēriņa groza vērtība ir tikai statistisks lielums.

eiro no nākamā gada. Valdība atbalstījusi minimālās algas celšanu | laigliere.com

Savukārt no minimālās algas ir atkarīgs ienākumu slieksnis trūcīgā statusa iegūšanai — cilvēka ienākumi nedrīkst pārsniegt pusi no valstī noteiktās minimālās algas. Bet maznodrošinātā statusa nosacījumus katra pašvaldība paredz savos saistošajos noteikumos, taču tie nedrīkst būt zemāki par trūcīgā statusa iegūšanai nepieciešamajiem rādītājiem.

Pavasare piebilst, ka patiesībā šie ienākumi ir ļoti mazi. Latvijā tie būtu apmēram latu mēnesī.

Taču GMI pabalsta saņēmēju rīcībā dienā vidēji ir Ls 1, Ja iztikas minimums pārtikas precēm atvēl Ls 52,74, tad cilvēkam dienā ēšanai vien ir paredzēti vidēji Ls 1, Tādējādi GMI pabalsta saņēmējiem naudas dienā nepietiek pat ēdienam.

Laikā, kad jālāpa sociālais budžets un arvien vairāk cilvēku, zaudējot darbu, nonāk sabiedrības sociāli neaizsargātajās pozīcijās, viņiem būtu tiesības skaidri zināt, kādu palīdzību un kādos apstākļos konkrētā pašvaldībā iespējams iegūt. Avots: LV.