SIA “Latvijas Hipotēka” ir pienākums izbeigt reversās nomas pakalpojuma piedāvāšanu patērētājiem

Reversais ķīlis tirdzniecībā

Saturs

  reversais ķīlis tirdzniecībā laika opcija

  Uzraudzības ietvaros PTAC izvērtēja Sabiedrības praksi, piedāvājot patērētājiem reversās nomas pakalpojumu, kura ietvaros sākotnēji piedāvāts nopirkt no patērētāja tam piederošo nekustamo īpašumu, vienlaicīgi noslēdzot arī īslaicīgu parasti daži mēneši nomas līgumu patērētājs var turpināt izmantot attiecīgo īpašumu un atpakaļpirkuma līgumu, kas dod patērētājam iespēju atpirkt nekustamo īpašumu, bet patērētājam šādā gadījumā jāveic viss maksājums vienā reizē jau pēc dažiem mēnešiem.

  PTAC ieskatā lielākoties šādam pakalpojumam patērētāji piekrita, lai iegūtu naudas līdzekļus parādu segšanai, kaut arī viņu maksātspēja nebija pietiekoša, lai veiktu nepieciešamos nomas maksājumu un jau pēc dažiem mēnešiem atmaksātu visu summu nekustamā īpašuma izpirkšanai.

  reversais ķīlis tirdzniecībā iespējas to mainīt

  PTAC aicina patērētājus gadījumos, kad viņiem tiek piedāvāti šāda veida darījumi, nepieciešams veikt izmaiņas jau noslēgtajos līgumos vai rodas grūtības saistībā ar šiem darījumiem t. Ja patērētājiem šāda veida Sabiedrības  darījumu rezultātā jau nodarīts kaitējums,  nepieciešams vērsties tiesā savu tiesību aizsardzībai, izmantojot PTAC lēmumā pausto vērtējumu.

  reversais ķīlis tirdzniecībā opcija pārim eiro dolāra

  Ar lēmumu var iepazīties šeit. Papildu informācija:.

  reversais ķīlis tirdzniecībā opciju tirdzniecība divos virzienos