RĪGAS RAJONS

Tirdzniecības vietas

Saturs

  tirdzniecības signāli fortiem populāra bināro opciju stratēģija

  Tirgotājs nodrošina, lai attiecīgajā ielu tirdzniecības vietā atrodas: izsniegtā atļauja, juridiskās personas vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecība vai tās kopija un fiziskai personai personu apliecinošs dokuments, citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti. Izvieto skaidri salasāmu informāciju: Komersanti — uzņēmuma firmas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. Tirgotājam jāsamaksā tirgošanās nodeva par ielu tirdzniecību publiskās vietās.

  Ievērībai Vispārēja informācija Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu transportlīdzekļa virsbūvju, kabīņu vai rāmju, uz kuriem transportlīdzekļa izgatavotājs norāda transportlīdzekļa identifikācijas numuru tirdzniecība ir Latvijā nereģistrētu transportlīdzekļu un to numurēto agregātu pārdošana vai arī Latvijā reģistrētu šo preču tirdzniecības vietas, veicot komercdarbību. Ar transportlīdzekļu izņemot tramvaju, trolejbusu un velosipēdu un to numurēto agregātu tirdzniecību ir tiesības nodarboties komersantam, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ierīkojis un reģistrējis transportlīdzekļu tirdzniecības vietu. Komersanta iekārtotā tirdzniecības vieta, kurā tiks veikta tirdzniecība ar transportlīdzekļiem un to numurētajiem agregātiem, ir noteiktajā kārtībā jāreģistrē CSDD. Komersants vienlaikus var ierīkot vairākas tirdzniecības vietas. Vienā tirdzniecības vietā tirdzniecība atļauta tikai vienam komersantam.

  Nodevas apmērs ir noteikts Jelgavas domes Tirgotājam ir pienākums uzturēt tirdzniecības vietu tīrībā un kārtībā, kā arī pēc tirdzniecības pabeigšanas sakārtot tirdzniecības vietas apkārtni.

  Tirdzniecības vietas aizliegts: veikt ielu tirdzniecību ārpus ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujā noteiktās vietas un laika, kā arī realizēt preču grupas, kuras nav tirdzniecības vietas saņemtajā atļaujā; reklamēt savu darbību, izmantojot skaņas reklāmu; aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību simona opcijas uztveršanu; izvietot ar realizējamo preču grupām nesaistītu reklāmu, izmantot dzeramo ūdens no brīvkrāna komerciālajiem mērķiem puķu ūdens uzpildīšanai, augļu laistīšanai.

  Tirgotājiem, veicot ielu tirdzniecību, jāievēro spēkā esošie attiecīgo jomu regulējošie normatīvie akti un pašvaldības saistošie noteikumi.

  roboti bitcoin cena interneta investīciju projektu saraksts