Virtuālais birojs centrā: 100 M Street

100. iespēja, Programma — Latvija

Saturs

  Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programma Programma izstrādāta, lai godam un cienīgi, lepni un priecīgi atzīmētu un svinētu Latvijas valsts simto gadadienu.

  100. iespēja

  Svētku programma tiek veidota kā atvērts ietvars sabiedrības aktīvai un radošai līdzdarbībai valsts simtgades svinību sagatavošanā un rīkošanā. Svētku programma ir veidota kā procesu un pasākumu kopums laika periodam no Lai padarītu Latvijas valsts simtgades svinības tuvas un saprotamas katram, kas jūtas piederīgas Latvijai, svinību norise tiek veidota, izmantojot kā analoģiju ikvienam labi pazīstamo dzimšanas dienas svinību rituālu, kas sastāv no piecām savstarpēji saistītām un papildinošām daļām norišu cikliem : 1.

  100. iespēja

  Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes: metafora, kas aicina izzināt savas dzimtas vēsturi un vienlaikus celt godā spilgtas personības, kas dažādās nozarēs un laikos ir devušas nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts veidošanā.

  Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi: tas veltīts trīs laika dimensijām — pagātnei, 100. iespēja un nākotnei, aicinot atskatīties uz Latvijas valsts tapšanas ceļiem un līkločiem tuvākā un tālākā pagātnē; izvērtēt tagadnes ieguvumus 100.

  100. iespēja

  iespēja resursus un kopīgi plānot nākotnes Latviju. Latvijas draugi un kaimiņi: tas veltīts Latvijas draugiem un kaimiņiem, kas Latvijas valsts tapšanas ceļā spēlējuši nozīmīgu lomu, ar kuriem jāveido atvērtas un lietišķas attiecības un kuri ar savu atbalstu, padomu un palīdzīgu roku vienmēr ir blakus. Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana: tas veltīts dzimšanas dienas gaviļnieces — Latvijas vides sakopšanai un rotāšanai, kā arī dāvanu un cienasta gatavošanai.

  Latvijas dzimšanas diena un dāvanu pasniegšana: tas veltīts dzimšanas dienas svinībām, kad notiek kopā sanākšana, uzgavilēšana jubilāram un dāvanu pasniegšana.

  100. iespēja