Ienākumu nevienlīdzība un nabadzība Latvijā: kā palīdzēt iedzīvotājiem?

Augsts ienākums internetā. Seko aktualitātēm

IIN neapliekamais minimums un atvieglojumi LV portāla infografika Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem, saņemot algu, pensionāriem Pērn tie bija eiro mēnesī, šogad — eiro.

augsts ienākums internetā

Tātad par katru apgādībā esošu personu mēnesī pēc nodokļu ieturēšanas paliks par 6 eiro vairāk. Ar IIN apliekamo ienākumu samazina neapliekamais minimums un atvieglojumi.

  1. Putins paraksta likumu par ienākuma nodokļa palielināšanu augstu ienākumu guvējiem - laigliere.com
  2. Monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība Latvijā gadā | Centrālā statistikas pārvalde
  3. No gada noteikts lielāks neapliekamais minimums - LV portāls
  4. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts ieņēmumu dienests
  5. IIN neapliekamais minimums un atvieglojumi gadā - LV portāls

Nodokļu maksātāja paša pienākums ir aktualizēt datus savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā EDS. Pamatojoties uz tajā iekļauto informāciju, darba devējs, aprēķinot algu, piemēro gan neapliekamo minimumu, gan atvieglojumus. Pensionāra neapliekamo minimumu pensijai piemēro pensijas izmaksātājs.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Algas nodokļa likmes nemainās Izmaksājot algu, darba devējs no tās ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli IIN. Darba augsts ienākums internetā, kuri tiek nodarbināti pie vairākiem darba devējiem, nodokļa grāmatiņu iesniedz tajā ienākuma gūšanas vietā, kura tiek uzskatīta par galveno.

Savukārt šī panta 2.

augsts ienākums internetā

Lielāks neapliekamais minimums No Ir vēl viens — gada diferencētais neapliekamais minimums, kas atkarīgs no nodokļa maksātāja gada ienākumu apmēra. To piemēro līdz noteiktam ienākuma līmenim.

IIN neapliekamais minimums un atvieglojumi 2019. gadā

Šogad ir paaugstināts mēneša ienākums — eiro, līdz kuram tiek piemērots diferencētais neapliekamais minimums pērn līdz eiro. Darbavietā, kurā ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, piemēro Augsts ienākums internetā ieņēmumu dienesta prognozēto neapliekamo minimumu.

VID prognozētais neapliekamais minimums ir no 0 eiro līdz eiro. Maksimālo neapliekamo minimumu eiro piemēro ienākumiem līdz  eiro mēnesī, savukārt, ja ienākumi pārsniedz  eiro mēnesī, neapliekamo minimumu nepiemēro vispār.

augsts ienākums internetā

Diferencētais neapliekamais minimums tiek piemērots koriģēts par taksācijas gadu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Gada maksimālais neapliekamais minimums, diferencētā minimuma aprēķināšana ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. Formulā gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ņem vērā maksātāja gada apliekamos ienākumus, kā arī maksimālo gada neapliekamo minimumu; gada apliekamo ienākumu, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu; gada apliekamo ienākumu, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu.

augsts ienākums internetā

Darba ņēmējs nodokļus no algas samaksā ar darba devēja starpniecību. Tie ir darba devēja izdevumi un darba algas apmēru neietekmē. Darbavietā, kurā ir iesniegta nodokļa grāmatiņa, pirms aprēķināt un ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli, algai piemēro VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu un atvieglojumus, ja apgādājamie ierakstīti grāmatiņā, kā arī papildu atvieglojumus, piemēram, par invaliditāti, ja par to ir norāde nodokļa grāmatiņā.

Algas aprēķina piemēri.

augsts ienākums internetā