Sazinies ar mums

Stratēģija un reālās iespējas

Saturs

  Kopsavilkums Latvijas ilgtermiņa ekonomiskā stratēģija kā galveno valsts ekonomiskās politikas mērķi izvirza attīstīto valstu dzīves standartiem atbilstoša valsts iedzīvotāju labklājības līmeņa sasniegšanu pārskatāmā nākotnē.

  Trīs vispārējas stratēģijas Mihaels Porters uzskatīja, ka aizstāvamas pozīcijas ieņemšana nozarē ir konkurētspējas stratēģijas analīzes galarezultāts. Viņš uzskatīja, ka veiksmīgi, ienesīgi uzņēmumi parasti izvēlas konkurēt vai nu ar zemām izmaksām, vai arī diferencējot produktus, lai tie atbilstu konkrētām patērētāju vajadzībām. Lai gan šīs divas stratēģiskās iespējas ir savstarpēji izslēdzošas, viņš pievienoja trešo kategoriju — uzņēmumi kā nišas spēlētāji, kas apkalpo specifisku tirgu vai produktu segmentu.

  Tam nolūkam Latvijai nākamo gadu laikā nepieciešams sasniegt Eiropas Savienības valstu vidējo iekšzemes kopprodukta līmeni uz vienu iedzīvotāju. Dokumentā veikta globālo ekonomisko procesu un Latvijas attīstības faktoru mijiedarbības analīze un iespējamo tautsaimniecības attīstības scenāriju modelēšana.

  Tieša piekļuve starpbanku valūtas tirgus likviditātei Plašs valūtas tirgus instrumentu un darījumu veidu Spot, Forward, Swap piedāvājums; Valūtas maiņas darījumi ar un bez fiziskas valūtas piegādes norēķiniem ; Minimizējiet izmaksas, kas saistītas ar valūtas konvertāciju - izdevīgi starpbanku valūtu kursi Jūsu konta papildināšanai un naudas līdzekļu stratēģija un reālās iespējas uz Jūsu bankas kontu. Tieša piekļuve starpbanku valūtas tirgus likviditātei Maržinālie darījumi ar valūtām un dārgmetāliem par cenām no pirmklasīgiem likviditātes nodrošinātājiem; Valūtas maiņas kursa fiksēšana un norēķini TOD, TOM un SPOT darījumiem par cenām no vadošajām nozares bankām; Nākotnes valūtas maiņas Forward darījumi t. Plašs derivatīvu biržu ģeogrāfiskais pārklājums Fjūčeri un Opcijas uz valūtu, fondu tirgus indeksiem, enerģētiku, metāliem, lauksaimniecības kultūrām; Hedžēšanās un risku vadības iespējas; Tirdzniecība ar vairāk kā derivatīvu instrumentiem; Ārpusbiržas kontraktu klīringa iespējas derivatīvu biržas tirgū. Plašs derivatīvu biržu ģeogrāfiskais pārklājums Tirdzniecības komisijas sākot no 0,99 centiem par kontraktu; Bez minimālā drošības depozīta ierobežojumiem; Elastīgi un individuāli nosacījumi drošības depozīta prasībām; Nesegtu opciju uz fjūčeriem pārdošanas iespējas; Visdažādākās fjūčeru un opciju tirdzniecības stratēģijas; Arbitrāžas tirdzniecības stratēģijas. Plašs derivatīvu biržu ģeogrāfiskais pārklājums Elektroniskās tirdzniecības platformas, kas atbilst mūsdienīgākajiem un modernākajiem tirdzniecības risinājumiem; Automatizēta derivatīvu tirdzniecība ar FIX API protokola pieslēgumu; Ātra rīkojumu izpilde ar zemu aizturi - low latency ; Tirdzniecība ar viena taustiņa spiedienu; Tieša piekļuve starptautiskajiem tirgiem reālā laika režīmā; Dažādi darījumu rīkojumu veidi stop-limit, iceberg u.

  Atkarībā no ārējiem politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem, no Latvijas spējas adaptēties šajos procesos un izmantot esošās priekšrocības un iespējas savas attīstības veicināšanai, kā arī no iekšējo politisko, ekonomisko un sociālo faktoru stratēģija un reālās iespējas un mijiedarbības, ir iespējami dažādi vairāk vai mazāk sekmīgas Latvijas ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības scenāriji. Aktīvais, vēlamais un sekmējamais konverģences scenārijs nodrošina izvirzīto mērķu sasniegšanu, tas īstenojas pie labvēlīgas ārējo un iekšējo faktoru kombinācijas, kā arī sekmīgas priekšrocību un iespēju izmantošanas.

  noteikumi tirdzniecībai ar bināro opciju jaunumiem

  Šī scenārija īstenošanai jāmaina Latvijas ekonomikā pašlaik dominējošais modelis, kas raksturojas ar lēta darba spēka un pieejamo dabas resursu priekšrocību izmantošanu, produkcijas ar mazu pievienoto vērtību ražošanu. Šis modelis nespēj nodrošināt augstus ekonomikas attīstības tempus un veicināt nākotnē augstākas labklājības sasniegšanu.

  tirdzniecības sistēmas bagration par bināro opcijas

  Ņemot vērā ierobežotos dabas resursus, mazās tautsaimniecības jaudas un mazo tirgus apjomu, kā arī nelabvēlīgos demogrāfiskos apstākļus, reālākais tautsaimniecības attīstības ceļš, kas var nodrošināt nepieciešamo IKP pieaugumu, ir zināšanu un augsto tehnoloģiju intensīva izmantošana, akcentu nobīde no darbietilpīgas ekonomikas uz zināšanu ietilpīgu izvēles skola. Tam nolūkam jāizveido jaunās ekonomikas funkcionēšanai labvēlīgi nosacījumi, jāveic Latvijas tautsaimniecības pārstrukturizācija, vienlaikus veicot reindustrializāciju tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs t.

  Jāsamazina reģionu sociāli ekonomiskā disproporcija un jāpaaugstina reģionu attīstības potenciāls. Ekonomiskās politikas kontekstā pieaug sociālpolitikas nozīme, investīciju nozīmīgums sociālajā kapitālā — izglītībā, zinātnes attīstībā, veselības aprūpē.

  Inertais, nevēlamais un novēršamais, taču principā iespējamais stagnācijas scenārijs atspoguļo situāciju, kad galvenie stratēģiskie uzdevumi īstenojas neapmierinoši sakarā ar vājo priekšrocību un iespēju faktoru izmantošanu, kā arī trūkumu saglabāšanos un risku realizēšanos.

  Rezultātā saglabāsies vai pat palielināsies esošā atpalicība no attīstītajām Eiropas valstīm. Ievads Pēc neatkarības atgūšanas aptuveni desmit gadu laikā Latvijas ekonomikā un sabiedrībā ir notikuši neatgriezeniski pārveides procesi.

  Krūmiņš, S.

  Sociālisma plānveida saimniekošanas modelis ir aizstāts ar tirgus ekonomikas modeli. Pārejot uz jauno saimniecisko sistēmu, Latvijas ekonomiskajā politikā dominēja īstermiņa un vidēja perioda uzdevumi tirgus ekonomikas pamatu veidošanai un makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanai.

  To skaitā cenu un tirdzniecības liberalizācija, privātīpašumu atjaunošana, savas valūtas ieviešana, tirgus ekonomikas funkcionēšanai nepieciešamo institūciju veidošana u.

  vienkāršākās programmas, kā pelnīt naudu internetā

  Šobrīd, kad stratēģija un reālās iespējas radīti tirgus ekonomikas pamati un nodrošināta pietiekama makroekonomiskā stabilitāte, arvien aktuālāki kļūst ilgtermiņa ekonomiskās izaugsmes jautājumi. Kādai jābūt ekonomiskajai politikai, lai pārskatāmā nākotnē 20—30 gados Latvijas iedzīvotāju dzīves līmenis tuvotos attīstīto valstu līmenim?

  Kā panākt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, kas ir nepieciešama šī mērķa sasniegšanai?

  Fibonači bināro opciju tirdzniecība

  Lai apzinātu ekonomikas attīstības ilgtermiņa perspektīvas, precizētu valsts ekonomiskās politikas mērķus un prioritātes, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citu valsts institūciju un zinātnisko iestāžu pārstāvjiem ir izstrādājusi Latvijas ilgtermiņa ekonomisko stratēģiju.